Tin Tức

Bảo mật kết nối internet

Bảo mật kết nối internet là một trong những yêu cầu quan trọng và cơ bản của tất cả các người dùng internet. Các vụ...

KIỂM THỬ XÂM NHẬP

Kiểm thử xâm nhập mạng và xác định các lỗ hổng của hệ thống mạng hiện tại bằng cách khám phá các cổng dịch vụ...

Bảo mật wordpress.

Bảo mật wordpress – WordPress là một trong những web framework được sử dụng để xây dựng website phổ biến nhất thế giới, với đặc...

Cài đặt ownCloud trên CentOS 7

ownCloud là một file sharing server cho phép lưu trữ nội dung cá nhân của mình, như tài liệu và hình ảnh, ở một vị...

Tìm hiểu Hyper-V

Kiến trúc Hyper-V dựa trên định dạng phân cấp trong đó cấp đầu tiên đại diện cho hypervisor là yếu tố chính cấu thành nền...

Unzip file trên Linux

ZIP là định dạng tệp lưu trữ được sử dụng rộng rãi nhất hỗ trợ nén dữ liệu không mất dữ liệu. File ZIP là...