GIAO DIỆN DÒNG LỆNH – PHẦN 4 : MỘT SỐ TÌNH HUỐNG ỨNG DỤNG VÀO THỰC TẾ 

BACKUP DỮ LIỆU VỚI  ROBOCOPY

cmdmô tả
robocopy /?xem trợ giúp lệnh
robocopy “D:\DATA CONG TY” “D:\BACKUP” /E /MIR /XO /LOG:”log_robocopy.txt” /Z /R:3 /W:6hãy xem trợ giúp lệnh để hiểu rõ hơn.
Giao diện dòng lệnh

chúng ta thử chạy lệnh trước, nếu không bị lỗi thì chúng ta tạo một file “robocopy.bat” để add vào “Task Scheduler” cho chạy theo thời gian cố định.

chuyển đuôi file thành “.bat”

Chúng ta sẽ vào “Task Scheduler” và làm theo các bước sau để hoàn tất quá trình chạy file tự động.

Để thực hiện việc backup dữ liệu tự động với lệnh robocopy chúng ta sẽ tạo một file “.bat” và ghi dòng lệnh trên vào file này, sau đó vào “Task Scheduler” chọn chế độ chạy lệnh này theo thời gian (cụ thể như mỗi lần khởi động máy tính, 17h00 hàng ngày hoặc một tuần, thậm chí là một  tháng chạy lệnh này 1 lần).

Trong phần này mình sẽ không giải thích các tham số trên mà cho các bạn tự xem trợ giúp lệnh để hiểu rõ về các tham số trên.

CHIA SẺ FOLDER VỚI NETSHARE

Chúng ta có thể chia sẻ một thư mục trên ổ cứng hoàn toàn bằng giao diện dòng lệnh, điều này rất tiện lợi để tạo ra các kịch bản chia sẻ hay sử dụng các thư mục.

cmdmô tả
net share /?xem trợ giúp lệnh
net share “DATA”=”D:\DATA CONG TY” /grant:Coffee,FULLchia sẻ thư mục “DATA CONG TY” trong ổ đĩa D với tên là DATA, cho tài khoản Coffee, với toàn quyền.
net share DATA /delxóa bỏ chia sẻ thư mục DATA
net use Z: \\DATAlệnh này giúp chúng ta “map” ổ đĩa mạng, đã được chia sẻ vào máy tính của mình với tên là ổ đĩa Z

BẬT TẮT DỊCH VỤ REMOTE DESKTOP

cmdmô tả
reg add “HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server” /v fDenyTSConnections /t REG_DWORD /d 0 /fmở tính năng remote desktop
netsh advfirewall firewall set rule group=”remote desktop” new enable=Yesthiết lập firewall cho phép sử dụng tính năng remote desktop
reg add “HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server” /v fDenyTSConnections /t REG_DWORD /d 1 /ftắt tính năng remote desktop
netsh advfirewall firewall set rule group=”remote desktop” new enable=Nothiết lập firewall chặn tính năng remote desktop

Bật dịch vụ “remote desktop”

Tắt dịch vụ “remote desktop”

KIỂM TRA CÁC ỨNG DỤNG ĐƯỢC KHỞI ĐỘNG CÙNG WINDOWS

cmdmô tả
wmic startup list fullhiển thị danh sách ứng dụng được khởi động cùng windows

Dựa vào lệnh này chúng ta có thể kiểm tra xem trên máy tính có phần mềm nào đang chạy mà chưa được sự cho phép hay không, sẽ rất hữu dụng trong việc kiểm tra và loại bỏ các phần mềm độc hại.

KIỂM TRA DANH SÁCH CÁC FILE ĐANG ĐƯỢC CHẠY TRÊN MÁY TÍNH

cmdmô tả
openfiles /query /v > openfiles_v.txtchạy lệnh và xuất nội dung ra file “openfiles_v.txt”

lệnh này cho chúng ta kiểm tra được tất cả các file đang được chạy và đường dẫn đến file đó trên máy tính, rất hữu dụng trong việc kiểm tra và loại bỏ các file, phần mềm độc hại trên máy tính.

TỔNG KẾT:

Thông qua 4 phần tìm hiểu về giao diện dòng lệnh, mình mong rằng nó sẽ giúp ích được cho các bạn, trong quá trình sử dụng và làm việc với máy tính windows.

Nếu có thắc mắc gì các bạn có thể bình luận bên dưới, mình sẽ trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất có thể !

Xem thêm từ Microsoft

Xem lại Phần 1

Xem lại Phần 2

Xem lại Phần 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *