Giữa hai mô hình Open Systems Interconnection (OSI) và Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) là hai khung mô hình, khái niệm quan trọng về mạng để có thể hiểu về mạng.

  • Mô hình OSI đóng vai trò như một công cụ để giải thích các khái niệm về mạng và khắc phục các sự cố về mạng.
  • Mô hình TCP/IP thể hiện các quy tắc mà các hệ thống mạng hoạt động.

Để tránh nhầm lẫn giữa hai mô hình chúng ta có thể phân biệt như sau:

  • Khi nói đến các lớp của một mô hình chúng ta đề cập đến mô hình OSI.
  • Khi nói về các giao thức, chúng ta suy nghĩ và đề cập tới mô hình TCP/IP.

Mô hình OSI và các chức năng của từng lớp

Tầng (layer)Chức năng
Application (7)Xác định các giao diện giữa mạng và phần mềm ứng dụng. Cũng bao gồm các dịch vụ xác thực.
Presentation (6)Xác định định dạng và tổ chức của dữ liệu. Bao gồm mã hóa.
Session (5)Thiết lập và duy trì luồng hai chiều các thiết bị đầu cuối. Bao gồm quản lý các luồng giao dịch.
Transport (4)Cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau giữa hai máy tính, máy chủ, bao gồm thiết lập và kết thúc kết nối, kiểm soát luồng, khôi phục lỗi và phân đoạn các khối dữ liệu lớn thành các phần nhỏ hơn để truyền.
Network (3)Xác định địa chỉ, định tuyến và đường dẫn hợp lý.
Data link (2)Định dạng dữ liệu thành các frames thích hợp để truyền vào một số thiết bị vật lý. Kiểm soát các luồng và kiểm soát lỗi.
Physical (1)Xác định các chi tiết về điện, quang, cáp, đầu nối và thủ tục cần thiết để truyền các bit, truyền qua môi trường vật lý.

Giao thức TCP/IP

TCP/IP LayerChức năngGiao thức
ApplicationGiao tiếp giữa hai máy tính khác nhau, kiểm soat đối thoại.DNS, Telnet, SMTP, POP3, IMAP, DHCP, HTTP, FTP, SNMP
TransportHỗ trợ giao tiếp giữa các thiết bị khác nhau trên các mạng đa dạng.TCP, UDP
InternetTruyền tải và đóng gói dữ liệuvới kích thước mỗi gói phù hợp với mạng chuyển mạch mà nó dùng để truyền dữ liệu.IP, ARP, ICMP
Network accessKiểm soát các thiết bị phần cứng và phương tiện tạo nên mạngEthernet, Wireless

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *