Hệ Thống

Cài đặt ownCloud trên CentOS 7

ownCloud là một file sharing server cho phép lưu trữ nội dung cá nhân của mình, như tài liệu và hình ảnh, ở một vị...

Tìm hiểu Hyper-V

Kiến trúc Hyper-V dựa trên định dạng phân cấp trong đó cấp đầu tiên đại diện cho hypervisor là yếu tố chính cấu thành nền...

Unzip file trên Linux

ZIP là định dạng tệp lưu trữ được sử dụng rộng rãi nhất hỗ trợ nén dữ liệu không mất dữ liệu. File ZIP là...

RAID là gì?

RAID là viết tắt của Redundant Array of Independent Disks. RAID là hình thức ghép nhiều ổ đĩa cứng vật lý thành một hệ thống ổ đĩa cứng...

Lỗi Windows 10 làm hỏng PC

Lỗi Windows 10 làm hỏng PC của bạn khi bạn truy cập vị trí này Bởi Lawrence Abrams  Lỗi Windows 10 Một lỗi trong Windows...