Chocolatey – Trình quản lý gói cho Windows. Nếu bạn đang dùng Linux như Ubuntu, Debian, Fedora… và đã quá quen thuộc với trình quản lý các gói cài đặt cho Hệ điều hành thông qua câu lệnh đơn giản như “apt install” hay “yum install”. Với người dùng mac OS, “homebrew” cũng quá nổi tiếng trong việc quản lý các gói cài đặt mà mac OS còn thiếu. Vậy còn với Windows thì sao? Thực sự mà nói, người dùng Windows thì quen thuộc với cách cài đặt qua giao diện GUI (Giao diện đồ hoạ) hơn là CLI (Giao diện dòng lệnh). Trong những năm gần đây, Microsoft đã làm việc rất tốt để trang bị những thứ “quen thuộc” của người dùng Linux, mac OS lên Windows, như là hỗ trợ WSL (Windows Subsystem for Linux) thậm chí là WSA (Windows Subsystem for Android), về cơ bản thì WSL (phiên bản v1, v2) và WSA là công cụ giả lập (ảo hóa) thông qua dịch vụ Hyper-V, nhằm tạo ra môi trường phù hợp để chạy các ứng dụng chuyên biệt trên Linux và Android. Hôm nay tôi giới thiệu thêm một ứng dụng khá hay nhằm cho bạn cảm giác dùng Linux một cách “native” trên Windows, đó là ứng dụng Chocolatey.

Chocolatey là gì?

Trang chủ của Chocolatey: https://chocolatey.org/. Nếu có thời gian, hãy đọc nhiều hơn về chocolatey ở đó. Và tôi tóm gọn một chút về nó ở đây:

Chocolatey là trình quản lý gói, nó giúp bạn tải, cài đặt các ứng dụng một cách nhanh chóng thông qua kho lưu trữ (repository) của chocolatey. Các bạn cũng biết rằng, cài đặt ứng dụng trên Windows thường thông qua giao diện GUI và bạn phải trải qua nhiều bước giám sát để hoàn tất quá trình cài đặt. Nhưng với Chocolatey, bạn chỉ cần một câu lệnh “choco install <app>” là xong. Việc cài đặt ứng dụng thông qua Chocolatey gần như không khác gì so với thông thường, điểm khác biệt lớn “Bạn có thể cài ứng dụng bằng dòng lệnh”.

Cài đặt Chocolatey

Các yêu cầu cần thiết

  • Windows 7+ / Windows Server 2003+
  • PowerShell v2+ (tối thiểu là v3 cho các cài đặt yêu cầu TLS 1.2)
  • .NET Framework 4+ (quá trình cài đặt sẽ cài .NET 4.0 nếu bạn chưa có)(tối thiểu sẽ là 4.5 cho các trường hợp cài đặt yêu cầu TLS 1.2)

Bắt đầu cài:

Mở Powershell ở quyền Administrator, copy đoạn dưới và dán vào cửa sổ lệnh:

Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force; [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol -bor 3072; iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('<a href="https://community.chocolatey.org/install.ps1">https://community.chocolatey.org/install.ps1</a>'))

Kiểm tra:

Sau khi cài đặt hoàn tất mà không có thông báo lỗi, gõ lệnh “choco” trong cửa sổ lệnh để kiểm tra.

chocolatey
Kiểm tra sau khi cài đặt xong

Sử dụng Chocolatey

Tương tự các trình quản lý gói khác trên Linux hay mac OS. Bạn có thể bắt đầu cài đặt các phần mềm thông qua giao diện CLI. 

Ví dụ: Cài đặt ứng dụng Python.

Gõ lệnh:

choco install python

chocolatey

Kết quả sau khi cài:

chocolatey

Các ứng dụng sau khi cài đặt thông qua Chocolatey vẫn hiển thị trong Danh mục cài đặt phần mềm của Windows, bạn vẫn có thể gỡ các ứng dụng đó trong “Apps & Features” của Windows như bình thường.

chocolatey

Kho lưu trữ app của Chocolatey vẫn chưa thể sánh với Linux hay mac OS, tuy nhiên hầu hết các ứng dụng hay ho dành cho Dev đều có. Và việc sử dụng CLI để quản lý ứng dụng cũng mang lại chút cảm giác vui vẻ khi dùng Windows. Chúc vui!

By Cường TV

Cường là một người bình thường, thích tìm tòi và khám phá những ngóc ngách của thế giới internet bao la như vũ trụ. Thỉnh thoảng Cường bắt gặp một vài thứ hay ho và chia sẻ nó cho mọi người ở đây. Nếu cần trao đổi, hãy gửi email về [email protected] - mạnh mẽ lên nhé ;-)