Hệ điều hành CentOS (Community Enterprise Operating System) là một phiên bản được tách ra từ RedHat Enterprise Linux (RHEL). CentOS là một hệ điều hành máy chủ Linux miễn phí.

Chúng ta có thể download CentOS tại: https://www.centos.org/centos-linux/

Bước 1: Bắt đầu cài đặt CentOS.

Màn hình khởi động của quá trình cài đặt với một vài tùy chọn như:

 • Install CentOS 7: Cài đặt CentOS 7.
 • Test this media & install CentOS 7: kiểm tra phương tiện cài đặt và thực thi cài đặt.
 • Troubleshooting: khắc phục sự cố.

Menu Troubleshooting hỗ trợ khắc phục sự cố khi máy chủ CentOS không thể boot được.

Chúng ta nhấp vào Install CentOS 7 để bắt đầu quá trình cài đặt.

Bước 2: Lựa chọn ngôn ngữ và bàn phím.

CentOS hỗ trợ số lượng lớn các ngôn ngữ trên thế giới. Chọn ngôn ngữ và bàn phím thích hợp từ trang này, sau đó nhấp vào Continue:

Bước 3: Disk Partitioning.

Sau khi chọn ngôn ngữ, chúng ta sẽ được đưa vào trang thể hiện thông tin cài đặt như sau:

Ban đầu nút Begin Installation bị mờ. Chúng ta không thể tiếp tục cho đến khi chúng ta chọn bộ nhớ nơi CentOS sẽ được cài đặt và chọn dung lượng lưu trữ, tạo các phân vùng thích hợp bằng cách nhấp vào menu Installation Destination.

Theo mặc định, CentOS tự động tạo các phân vùng cần thiết trên ổ đĩa đã chọn. Nếu bạn muốn sử dụng tùy chọn phân vùng tự động, chỉ cần nhấp vào Done.

Nhưng nếu chúng ta có một yêu cầu đặc biệt, chẳng hạn như sử dụng các mount point riêng cho các mục đích khác nhau, chúng ta có thể tạo các phân vùng theo cách thủ công. 

Partitioning Scheme

Từ trang Manual Partitioning, chúng ta có thể chọn 4 lược đồ phân vùng:

 • Standard Partition.
 • BTRFS.
 • LVM.
 • LVM Thin Provisioning.

Bước 4: Tạo Mount Points.

Linux mount đơn giản là một liên kết có thể truy cập của người dùng tới phân vùng hoặc một ổ đĩa vật lý. Từ trang phân vùng chúng ta nhấn vào dấu “+” để thêm phân vùng đầu tiên cho thư mục boot. Thư mục boot sẽ được gắn dưới dạng /boot.

Dung lượng mong muốn có thể ở MB hoặc GB như các định dạng sau:

 • 1 GB
 • 1024 MB

Tạo phân vùng swap bằng cách nhấn vào dấu “+” và chọn swap.

Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo một mount point để lưu trữ tất cả thư mục root và các file trong /. Từ menu thả xuống tạo mount point, chọn / và nhập dung lượng 10 GB:

Tương tự, chúng ta sẽ tạo một mount point để lưu trữ tất cả thư mục home và các file trong home. Từ menu thả xuống tạo mount point, chọn /home và để trống thì hệ thống tự hiểu toàn bộ phân vùng còn trống còn lại sẽ được tạo cho /home.

Sau khi hoàn thành tạo các phân vùng cho /boot, /swap, /, /home thì sẽ xuất hiện bảng như sau:

Nhấp vào Done để hoàn tất quá trình tạo phân vùng. Thao tác này sẽ mở ra một cửa sổ khác hiển thị tất cả các thay đổi đang chờ xử lý. Nếu bất kỳ sai sót nào đã được thực hiện, bây giờ sẽ là lúc để hủy tất cả các thay đổi và khởi động lại việc tạo phân vùng. Nếu tất cả các thay đổi có vẻ ổn, thì chỉ cần nhấp vào Accept Changes.

Bước 5: Cấu hình mạng.

Từ Network Configuration, nhấp vào Network & Host Name để định cấu hình mạng. Thao tác này sẽ đưa chúng ta đến trang Network, nơi chúng ta có tùy chọn đặt tên máy chủ và cấu hình cấu hình IP tĩnh hoặc IP động (DHCP).

Tại Host name, nhập tên mong muốn ở định dạng FQDN rồi bấm Apply.

Cuối cùng, nhấp vào nút On / Off để kích hoạt cấu hình cho Network. Nếu tất cả thông tin đã được nhập chính xác, chúng ta sẽ thấy chi tiết IP trên trang tóm tắt như sau:

Bước 6: Cấu hình múi giờ.

Nhấn vào Date & Time nơi chúng ta có thể đặt ngày, giờ và khu vực. Nếu máy chủ có kết nối internet, chúng ta có thể chọn múi giờ để nó có thể tự đồng bộ hóa với thời gian chính xác.

Bước 7: Bắt đầu cài đặt.

Ở giai đoạn này, nút Begin Installation đã hoạt động. Khi đã sẵn sàng, hãy nhấp vào nút Begin Installation tiến hành cài đặt CentOS.

Bước 8: Đặt thông tin đăng nhập Root.

Khi quá trình cài đặt diễn ra, chúng ta có tùy chọn đặt mật khẩu root và tạo thêm người dùng nếu cần. Nhấp vào Root Password để mở hộp thoại tạo mật khẩu như sau:

Bước 9: Khởi động lại CentOS.

Sau khi đã được cài đặt, nút Reboot sẽ hoạt động để chúng ta có thể thực hiện khởi động lại.

Sau khi cài đặt thành công và khởi động lại máy chủ, chúng ta sẽ thấy dấu nhắc lệnh với phiên bản CentOS và thông tin kernel như sau:

CentOS có một số thay đổi trong sự phát triển riêng như là:

 • CentOS 8 phiên bản này sẽ không có thêm bản cập nhật và chỉ được hỗ trợ đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.
 • CentOS 8 sẽ chuyển thành một nhánh khác với tên gọi là CentOS Stream.
 • CentOS 7 vẫn được tiếp tục cập nhật cho tới tháng 6 năm 2024.

Nguồn: About/Product – CentOS Wiki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *