Author: Bùi Tổng Nha

Cài đặt ownCloud trên CentOS 7

ownCloud là một file sharing server cho phép lưu trữ nội dung cá nhân của mình, như tài liệu và hình ảnh, ở một vị...

Tìm hiểu Hyper-V

Kiến trúc Hyper-V dựa trên định dạng phân cấp trong đó cấp đầu tiên đại diện cho hypervisor là yếu tố chính cấu thành nền...

Unzip file trên Linux

ZIP là định dạng tệp lưu trữ được sử dụng rộng rãi nhất hỗ trợ nén dữ liệu không mất dữ liệu. File ZIP là...

RAID là gì?

RAID là viết tắt của Redundant Array of Independent Disks. RAID là hình thức ghép nhiều ổ đĩa cứng vật lý thành một hệ thống ổ đĩa cứng...

Mô hình mạng TCP/IP và OSI là gì?

Giữa hai mô hình Open Systems Interconnection (OSI) và Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) là hai khung mô hình, khái niệm quan trọng về mạng...

CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX CENTOS

Hệ điều hành CentOS (Community Enterprise Operating System) là một phiên bản được tách ra từ RedHat Enterprise Linux (RHEL). CentOS là một hệ điều...

Hệ điều hành Linux

HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX LÀ GÌ? Thuật ngữ Linux đề cập đến một kernel hoặc một hệ điều hành được phát triển bởi Linus Torvalds,...